Parafialny Oddział Caritas

 

Caritas – jest jedną z największych organizacji charytatywnych działających w Polsce, jak i na świecie. Nadzór nad nią pełni Konferencja Episkopatu Polski.

 

Początków CARITAS należy szukać w charytatywnej misji Kościoła Katolickiego w postaci szpitali i przytułków. Gromadziły one chorych, niezdolnych do pracy oraz osoby szukające chwilowo schronienia. Kolejny etap w kształtowaniu się CARITAS przypada na XIX wiek, Był to okres odżywania aktywności społecznej. Pierwsze próby ujednolicenia i scentralizowania działalności dobroczynnej Kościoła podjęto na przełomie XIX i XX wieku. Ogólnokrajowa CARITAS została powołana w roku 1929 celem koordynowania działalności CARITAS diecezjalnych powstających sukcesywnie w latach trzydziestych. CARITAS diecezjalna obejmowała wszystkie podmioty kościelne działające na polu charytatywnym na terenie diecezji. Dobroczynna działalność Kościoła Katolickiego była kontynuowana w czasie okupacji niemieckiej, a w pierwszych latach powojennych nastąpił jej dynamiczny rozwój. W roku 1950  dekretem władz komunistycznych nastąpiła przerwa w działalności CARITAS. Instytucja została zlikwidowana, a jej majątek przekazano zrzeszeniu Katolików Świeckich Caritas.

W latach osiemdziesiątych dużą rolę zaczęła odgrywać Komisja Charytatywna Episkopatu Polski. Ważnym etapem w rozwoju działalności społecznej Kościoła było powołanie Instrukcją Episkopatu w roku 1986 parafialnych zespołów charytatywnych. Od roku 1989 stopniowo zaczynają powstawać CARITAS w poszczególnych diecezjach. Caritas Polska została powołana dekretem kardynała Józefa Glempa 10 października 1990 roku jako krajowy organ koordynujący działalność CARITAS diecezjalnych.

Wolontariusze Parafialnego Oddziału Caritas przy parafii św. Wawrzyńca w Wojniczu:

Tadeusz Bąk
Stanisław Karpiel
Mieczysław Kawa
Władysława Kawa
Maria Kusiak
Maria Mleczko
Adam Nitsch
Kazimiera Piotrowska
Ewa Piszczek
Kazimiera Przeklasa
Krystyna Sygnarowicz
Józef Szczupak
Franciszek Wilk
Krystyna Wiśnicka

 

Parafialny Oddział  Caritas w Wojniczu przeprowadza akcje związane z rozprowadzaniem świec wiglilijnych oraz baranków wielkanocnych. Prowadzi też rodzielanie żywności wśród najbardziej potrzebujących w ramach programu PEAD. Z uzyskanych środków i ofiar wiernych  Caritas finansuje 21 dzieciom obiady w szkole oraz przygotowuje ponad 200 paczek żywnościowych na Wielkanoc i Boże Narodzenie dla uboższych rodzin z parafii. W tym ostatnim zadaniu  Caritas jest wspierana przez młodzież, która w w ramach akcji "Kilo" prowadzi zbiórkę prodkuktów żywnościowych.

Powered by WordPress | Designed by Gifts Thanks to Geschenke, Werbegeschenke and Promotional Products