Dziewczęca Służba Maryjna


   "Niech nam błogosławi i sprzyja – 

    ze Synem Swym Maryja!

(hasło DSM , którym dziewczęta
pozdrawiają się na spotkaniach)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chcemy zawsze gorliwie kochać i poznawać
Matkę Najświętszą, modlić się do Niej
i Ją naśladować i tak jak Ona "służyć" Panu Jezusowi i Kościołowi.

( z formularza ceremonii przyjęcia do DSM )


Dziewczęca Służba Maryjna

 – to przede wszystkim wewnętrzna formacja w duchu maryjnym. Patronką i opiekunką jest Najświętsza Maryja Panna, która uczy w Bożym świetle postrzegać to – co nas otacza, żyć i kochać tak jak Ona.

Na czym ta działalność polega?

– to przede wszystkim formacja wewnętrzna w duchu maryjnym. Wpatrzone w Jej przykład uczymy się w Bożym świetle postrzegać to, co nas otacza, żyć i kochać tak jak Ona. Uczestnicząc w cotygodniowych spotkaniach wspólnie pogłębiamy naszą wiarę poprzez modlitwę, pracę, zabawę, śpiew i tematyczne pogadanki.

Co jeszcze robimy?

– przyjaźnimy się, uczymy współpracy w grupie, staramy się pomagać tym wszystkim, których Pan Bóg stawia na drodze naszego życia – w domu, w szkole, w parafii, uczymy się odpowiedzialności za siebie i innych, a przede wszystkim staramy się apostołować własnym przykładem i rozwijać w sobie i innych głębokie nabożeństwo do Matki Najświętszej.

Przyjęcie do DSM

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP (8. grudnia) – która jest patronalnym świętem Dziewczęcej Służby Maryjnej – kandydatki zostają uroczyście przyjęte i otrzymują błękitną pelerynkę, cudowny medalik, znaczek oraz legitymację członkowską. Składają także przyrzeczenie, w którym zobowiązują się wiernie wypełniać zadania Służby Maryjnej.

Oprócz cotygodniowych spotkań formacyjnych, dziewczęta biorą udział w kursach formacyjnych w Ciężkowicach i Czchowie. Podczas wakacji mogą uczestniczyć w Wakacjach z Bogiem zorganizowanych przez Diecezjalny Wydział Młodzieżowy dla DSM.


Formacja

Przechodząc etapy formacji dziewczęta otrzymują specjalne stopnie:

·     stopień I – Dziecka Maryi;

·     stopień II – Bielanki;

·     stopień III – Samarytanki;

·     stopień IV – Nazaretanki;

a także mogą otrzymać:

·     Choralistki

·     Przyjaciółki Misji.

Uwieńczeniem sześcioletniej formacji jest stopień „Przewodniczki” grupy, który otrzymuje się po specjalnym Kursie dla Przewodniczek DSM.

Każda z dziewcząt należących do naszej grupy DSM ma swoje przywileje, ale również i obowiązki, zadania. Tym co wyróżnia nas spośród dziewcząt naszej parafii to, że znajdujemy się na czele procesji, bierzemy czynny udział w adoracjach Najświętszego Sakramentu w Triduum Paschalnym i gromadzimy w sercach owoce duchowe naszej formacji.


Obowiązki członka wspólnoty DSM

1.     Wiernie wypełniać "5 zadań":

*   Będę ochotnie wypełniać polecenia rodziców i wychowawców

*   Będę starać się, aby w mej grupie zawsze panowała zgoda i miłość

*   Będę nieść radość, zwłaszcza tam, gdzie są ludzie samotni,

    cierpiący, smutni

*   Będę łączyć się z cierpieniami Pana Jezusa oraz boleścią

    Jego Matki i ofiarnie wybierać to, co trudne

*   Będę umacniać swą przyjaźń z Jezusem przez dobre uczynki

    i unikanie okazji do grzechu.

2.     Przychodzić na każde spotkanie grupy.

3.     Codziennie przy rannym pacierzu odmawiać modlitwę ofiarowania:

 

O Pani moja, o Matko moja, cała się Tobie oddaję. Ofiaruję Ci dzisiaj oczy moje, serce moje i całą siebie. Gdy przeto Twoją jestem o dobra Matko, broń mnie i strzeż jako dziecka i własności Twojej. Amen.


 

Przywileje członka wspólnoty DSM  

*   Noszenie Cudownego Medalika na niebieskiej wstążce 

*   Udział w nabożeństwach maryjnych, adoracjach
    – przy ołtarzu, recytowanie modlitw  i trzymanie
    symboli liturgicznych

 

Jak włączyć się do DSM ?

Nic prostszego! Wystarczy tylko chcieć – chcieć coś z siebie dać. – Komu? – Matce Najświętszej, grupie i innym ludziom. Zgłosić swoją gotowość i przyjść na spotkanie.


 


DSM w naszej Parafii

Działalność Dziewczęcej Służby Maryjnej (DSM) została wznowiona w roku szkolnym 2012/2013.

Nasze spotkania odbywają się w sobotę o godz.9.30

Serdecznie na nie zapraszamy. 

Aktualnie grupa liczy 24 dziewczyn od klasy II – VI Szkoły Podstawowej, którą prowadzi p. Agnieszka Szwiec, katechetka.


Do Dziewczęcej Służby Maryjnej należą:

1.         Małgorzata Kurkiewicz

2.         Joanna Płaneta

3.         Anna Płaneta

4.         Oliwia Piszczek

5.         Karolina Kusior

6.         Weronika Bojdo

7.         Sylwia Gurgul

8.         Patrycja Lenik

9.         Martyna Łabędź

10.       Julia Kisiel

11.       Gabriela Nowak

12.       Anna Wiktor

13.       Weronika Blacha

14.       Natalia Hajdo

15.       Martyna Kusior

16.       Ewa Gołąb

17.       Justyna Kubis

18.       Natalia Haber

19.       Julia Kozak

20.       Katarzyna Sumara

21.       Monika Janiga

22.       Karolina Nowak

23.       Emilia Baca

24.       Katarzyna Sumara


Galeria (fot. R.Bojdo)

Powered by WordPress | Designed by Gifts Thanks to Geschenke, Werbegeschenke and Promotional Products