Grupa Modlitewna św. Ojca Pio

 Ojciec Pio tak określił program i cel działania Grupy Modlitwy :

„Jest to szkółka wiary, ognisko miłości, w której sam Chrystus przebywa za każdym razem, gdy jej członkowie gromadzą się na modlitwie i braterskiej uczcie miłości, pod kierownictwem duchowych pasterzy i kierowników”.

Grupa Modlitewna kieruje się zasadami duchowości franciszkańskiej św. Ojca Pio. Są to:

  • przylgnięcie do nauki Kościoła,
  • posłuszeństwo wobec papieża, biskupów, kapłana – opiekuna,
  • modlitwa w intencjach Kościoła,
  • czynne życie liturgiczne i sakramentalne,
  • wynagradzanie Chrystusowi za grzechy,
  • czynna pomoc bliźniemu – caritas.

W naszej parafii nabożeństwa Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio odbywają się w ostatni czwartek miesiąca (lub w przedostatni czwartek – wówczas, gdy następnego dnia przypada pierwszy piątek miesiąca).

Nabożeństwa przebiegają według następującego schematu:

17:30 – modlitwa różańcowa

18:00 – Msza św. z okolicznościową homilią

Po Mszy św. następuje adoracja Najświętszego Sakramentu, przedstawienie intencji dziękczynnych i błagalnych za przyczyną św. Ojca Pio, błogosławieństwo „lourdzkie”, błogosławieństwo końcowe Najświętszym Sakramentem, ogłoszenia bieżące dotyczące funkcjonowania Grupy Modlitewnej, Apel Jasnogórski i ucałowanie relikwii patrona.

Członkowie Wojnickiej Grupy Modlitewnej uczestniczą również w corocznych diecezjalnych dniach skupienia na początku Wielkiego Postu oraz w zjazdach ogólnopolskich  Grup Modlitwy w Krakowie-Łagiewnikach w czerwcu każdego roku.

W lipcu 2019 roku, w 100-lecie stygmatyzacji św. Ojca Pio oraz 50-lecie jego śmierci delegacja Wojnickiej Grupy Modlitewnej udała się z pielgrzymką do Włoch, celem nawiedzenia miejsc związanych z życiem i działalnością patrona oraz ożywieniem jego kultu w naszej parafii.  Odwiedziliśmy m.in. San Giovanni Rotondo, Pietrelcinę oraz Morcone.

Opiekunem Grupy jest ks. Jarosław Gomułka. Animatorką świecką Grupy jest p. Romana Pachowicz, a jej zastępczynią p. Ewa Piszczek.


Galeria 

Wojnicz- procesja Uroczystość Bożego Ciała – 30.05.2013 r.

Powered by WordPress | Designed by Gifts Thanks to Geschenke, Werbegeschenke and Promotional Products