PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ – WOJNICZ 2017/2018

 

 

 1. XII.2017 r. – Czwartek – od godz. 9.00

 

 1. Więckowice – od P. Burdaków do P. Gołąb – obie strony (Kolonia)
 2. Więckowice – od P. Abramowicz, prawa strona w kierunku Grabna i powrót lewą strona do P. Mendel
 3. Więckowice – od P. Janasów w kierunku Wojnicza prawa strona do P. Dąbroś
 4. Więckowice Aleje – od P. Łazowskiego do P. Stypków

 

29.XII.2017 r. – Piątek – od godz. 9.00

 1. Łukanowice – od Państwa Jarzębaków w kierunku Wojnicza do Państwa Augustyn
 2. Łukanowice – Podbrzegi cz. I – od Państwa Zychów do Państwa Michałków
 3. Łukanowice – Podbrzegi cz. II – od Państwa Bibrów do Państwa Muchów
 4. Rudka Dół od Państwa Zyguckich do Państwa Pater

 

30.XII.2017 – Sobota – od godz. 9.00

 1. Łukanowice – od Państwa Badzioch do Pana Stanisława Węgrzyna
 2. Łukanowice – domy przy E-4, lewa strona od Państwa Siedlików do Państwa Fydów oraz domy z Zakrzowa odcięte przez obwodnicę – zakończenie u Państwa Potaczków
 3. Łukanowice – domy przy przepompowni od Państwa Migdałów do Państwa Szlosków
 4. Ul. Nowa – blok (całość) rozpoczęcie od klatki I

 

2.I.2018 – wtorek od godz. 15.00

 1. Łukanowice – od Pana Noska do Państwa Latocha
 2. Łukanowice – od Pani Ondyczy do Państwa Koza
 3. Łukanowice – Topolina – od Państwa Rempała do Państwa Magiera,
 4. Łukanowice Topolina – od Państwa Mucha do Państwa Kusion

 

3.I.2018 – środa – od godz. 15.00

 1. Więckowice – od P. Janiny Figas do Państwa Wzorek i potem drugą stroną powrót do P. Piotra Stypki
 2. Więckowice – po prawej stronie początek od Państwa Jarosz,
 3. Więckowice – po prawej stronie od Państwa Baran
 4. Ul. Kąpielowa – prawa strona od początku do Państwa Piaseckich

 

4.I.2018 – Czwartek – od godz. 15.00

 1. Ul. Jagiellońska od Państwa Bieszczotów do Państwa Tenderów
 2. Ul. Jagiellońska – od Państwa Piaseckich wraz z ul. Plebańską
 3. Ul. Jagiellońska – domy w parku – rozpoczęcie w szkole, a zakończenie u Pani Osysko

 

5.I.2018 – Piątek – od godz. 15.00

 1. Ul Loretańska od Pani Oćwieja do Kapliczki Loretańskiej
 2. Ul. Loretańska od Państwa Mikulskich do Pani Ostrowskiej (po jednej stronie)

 

6.I.2018 – Sobota – od godz.14.30

 1. Ul. Słoneczna – od P. Józefa Sadego po obu stronach w kierunku ul. Tarnowskiej
 2. Więckowice Dół – od Państwa Klisiewicz lewą stroną w dół
 3. Więckowice Dół – z drugiej strony od Państwa Czosnyków

 

7.I.2018 – Niedziela od godz. 14.30

 1. Ul. Konopnickiej – od Państwa Figiel do Pana Józefa Michałka
 2. Ul. Nowa – domy jednorodzinne oraz ul. Szkolna
 3. Ul. Konopnickiej – od Państwa Tadla do Państwa Krzemińskich

 

8.I.2018 – Poniedziałek – od godz. 15.00

 1. Isep od Państwa Szywała do Państwa Zając,
 2. Isep od Państwa Bąk do Państwa Józefiak
 3. Isep od Państwa Lesiak do Michałek,
 4. Isep od Państwa Rabiasz do Pana Święch

 

9.I.2018 – Wtorek – od godz.15.00

 1. Ul. Kąpielowa – od Państwa Brudny do Państwa Sowa
 2. Ul. Kąpielowa – od Pana Tadeusza Kubonia do Państwa Zielińskich
 3. Ul. Kąpielowa – od Państwa Krzemińskich do Pani Wiktorii Sowa
 4. Ul. Kąpielowa – strona lewa od P. Zofii Zając do P. Piotrowskich oraz ul. Ogrodowa

 

10.I.2018 –Środa – od godz. 15.00

 1. Ul. Długa od Państwa Kamińskich do Państwa Chrapusta
 2. Ul. Długa od Państwa Zbiegieł do Państwa Szlachta
 3. Ul. Długa od Państwa Król do Pana Krzysztofa Bardoń
 4. Ul. Długa od Pani Drabik do Pana Krzysztofa Sachy

 

11.I.2018 – Czwartek – od godz. 15.00

 1. Dębina Zakrzowska – od Pani Zofii Suda prawą stroną w kierunku Wojnicza do Państwa Brożków
 2. Domy na Błoniu w Łukanowicach – Podbrzegach
 3. Łukanowice – od Państwa Dyrdał do Pana Marka Węgrzyna
 4. Ul. Konopnickiej – od Państwa Pomykacz do Państwa Jaśkiewicz

 

12.I.2018 – Piątek – od godz.15.00

 1. Zakrzów od P. Andrzeja Korzec do Państwa Bator
 2. Zakrzów od P. Józefa Bąka do Państwa Karaś
 3. Rudka Góra – od Państwa Pasierbek do Państwa Mleczko oraz domy za lasem
 4. Ul. Zacisze, ul. Braci Mirochnów

 

13.I.2018 –Sobota-od godz. 9.00

 1. Ul. Loretańska – od Państwa Kaczorów do Państwa Szczęch
 2. Podlesie Łopoń – rozpoczęcie od Państwa Szymańskich
 3. Podlesie Łopoń – rozpoczęcie od Pana Krzysztofa Malca
 4. Rudka Góra, Wąwóz Szwedzki – od Państwa Przeklasa do Państwa Nowak

 

14.I.2018 – Niedziela – od godz. 14.30

 1. Ul. Wąwóz Szwedzki – od Państwa Derendal do Państwa Rosiek
 2. Ul. Zamoście
 3. Ul. Zawale – strona prawa i ul. św. Leonarda – początek od ul. Warszawskiej

 

15.I.2018 – Poniedziałek – od godz. 15.00

 1. Ul. Św. Kingi – od Państwa Ładoniów do Państwa Blachów
 2. Rynek – początek od ul. Jagiellońskiej w stronę kina
 3. Ul. Goszczyńskiego
 4. Ul. Krzywa – rozpoczęcie od ul. Kąpielowej

 

16.I.2018 – Wtorek – od godz. 15.00

 1. Ul. Warszawska od Rynku – od Państwa Michałek do Państwa Krupskich
 2. Ul. Warszawska od Pana Wacława Opioły do Państwa Dyrków
 3. Ul. Warszawska od Rynku – od Pani Emilii Setlik do Pana Postrożny
 4. Ul. Warszawska od Państwa Sumara do Państwa Bodzioch

 

17.I.2018 – Środa – od godz.15.00

 1. Ul. Nadbrzeżna – jeden ksiądz rozpoczyna od Państwa Juzów, a drugi od Państwa Nitsch
 2. Ul. Zawale – strona lewa – początek od ul. Warszawskiej
 3. Ul. Rolnicza – rozpoczęcie od Państwa Śledź, a następnie mieszkania w bloku – od klatki I

 

18.I.2018 Czwartek – od godz. 15.00

 1. Dębina Zakrzowska – od Pana Andrzeja Jadacha prawą stroną drogi do Państwa Dominik
 2. Dębina Zakrzowska – od Państwa Kozłowskich lewą stroną w kierunku Ul. Warszawskiej do Państwa Skowronów
 3. Dębina Zakrzowska – od Pana Józefa Jadacha prawą stroną do Państwa Czeczugów i do Państwa Molczyków
 4. Dębina Zakrzowska – od Pana Władysława Przeklasy do Państwa Lis

 

19.I.2018 – Piątek – od godz. 15.00

 1. Ul. Tarnowska – od Państwa Zawisza do Państwa Pachowicz
 2. Ul. Tarnowska – od Pana Tadeusza Smosny w stronę cmentarza i powrót drugą stroną do Państwa Redźko
 3. Ul. Reymonta – równoczesne rozpoczęcie z obu końców ulicy (dwóch księży)

 

20.I.2018 – Sobota – od godz. 9.00

 1. Dębina Łętowska – od Państwa Zorek do Państwa Gołąb
 2. Ratnawy – od Pana Kazimierza Sachy do Państwa Kuboniów
 3. Ratnawy przy E-4 – od Państwa Wałęgów do Państwa Kargulów
 4. Ratnawy – od Państwa Mleczków do Pani Zofii Opioła

 

21.I.2018 – Niedziela-od godz. 14.30

 1. Dębina Łętowska – od Państwa Jewułów do Państwa Kawów
 2. Dębina Łętowska – jeden ksiądz od P. Marii Nieć (tzw. Kolonia), a drugi od P. Nowaków, w kolejności Państwo Brożkowie i Stypkowie i następne rodziny do Państwa Karaś.

 

22.I.2017 – Poniedziałek – od godz. 15.00

 1. Ul. Krakowska – od Państwa Sygnara do Państwa Suchan
 2. Ul. Krakowska – strona prawa, równoczesne rozpoczęcie od Państwa Wełnów i Państwa Blachów (dwóch księży)
 3. 3. Krakowska – od Państwa Blacha do Państwa Adamczyk

 

23.I.2018 – Wtorek – do godz. 15.00

 1. Zakrzów od Pana Stanisława Szczupaka do Pana Kazimierza Michałka,
 2. Zakrzów od Państwa Niedzielskich i zakończenie u Państwa Nieć
 3. Zakrzów – jeden ksiądz od Państwa Branickich do Państwa Słowik, drugi od Państwa Szczupak po kolei do Państwa Wnętrzak.

 

24.I. 2018 – Środa od godz. 15.00

 1. Ul. Krótka do ul. Warszawskiej
 2. Ul. Wolicka od Państwa Pamuła
 3. Ul. Krakowska od Państwa Trzeciak do Pana Stanisława Moleckiego

 

25.01.2018 – Czwartek od godz. 15.00

 1. Ul. Leśna
 2. Ul. Ks. Popiełuszki

 

Powered by WordPress | Designed by Gifts Thanks to Geschenke, Werbegeschenke and Promotional Products