Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

 

 

Przez cnotę, naukę i pracę służyć

Bogu i Ojczyźnie, gotów?

 

 

 


 

Zasadniczym celem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.”

(Statut KSM, par. 13)


Struktura organizacyjna:

"Struktura organizacyjna KSM jest odzwierciedleniem hierarchicznej struktury Kościoła katolickiego w Polsce. Zaczynając od góry, na szczeblu ogólnopolskim stowarzyszeniem kieruje Rada Krajowa, oraz wybrane przez nią Prezydium. W diecezji na czele Stowarzyszenia stoi Zarząd Diecezjalny, który powoływany jest na dwuletnią kadencję przez Zjazd Diecezjalny. Dalszym ogniwem jest Okręg, który skupia oddziały i koła w ramach jednego lub kilku dekanatów w celu wzajemnej współpracy i kontaktu. Podstawową strukturą są Oddziały parafialne oraz Koła środowiskowe, na których czele stoi Kierownictwo: prezes, sekretarz i ich zastępcy oraz skarbnik. 
Na każdym szczeblu organizacyjnym znajduje się ksiądz Asystent, który czuwa nad zgodną z nauką Kościoła działalnością stowarzyszenia oraz Komisja Rewizyjna, która czuwa nad zgodnością działań ze statutem oraz nad finansami."


Patroni KSM:

Błogosławiona Karolina Kózkówna    

 

 

 

 

 

Święty Stanisław Kostka


Hymn KSM-u

Hej do apelu stańmy wraz
Budować Polskę nową !
Ojczyzna wolna wzywa nas
Do pracy ręką głową.
Nie wydrze nam jej żaden wróg
Tak nam dopomóż Bóg ! (bis)

Młodzieży Polskę nową twórz
Potężną Bogu miłą
Gdy z nami Bóg przeciw nam któż
On jest najwyższą siłą
Zwyciężym znój i stromość dróg
Tak nam dopomóż Bóg ! (bis)

Sztandarem naszym będzie Krzyż
Co ojców wiódł do chwały
I nas powiedzie także wzwyż
Gdzie buja orzeł biały
Ojczyźnie spłacim święty dług
Tak nam dopomóż Bóg ! (bis)


10 zasad KSM-owicza:

I. Kochaj Boga, szerz Królestwo Chrystusowe w swojej duszy, w swej rodzinie i w swym środowisku.
II. Służ czynnie Kościołowi i Ojczyźnie.
III. Kształcić swój umysł, swą wolę, swe serce.
IV. Szanuj swą godność, bądź prawy i czysty.
V. Pracuj chętnie, cudzą pracę szanuj, dąż do sprawiedliwości społecznej.
VI. Szerz chrześcijańską kulturę życia. Bądź uprzejmy, koleżeński, pomagaj chętnie bliźnim.
VII. Obowiązki spełniaj sumiennie, bądź karny i posłuszny. **
VIII. Dbaj o zdrowie i rozwój fizyczny.
IX. Bądz gospodarny, oszczędny, cudze dobro szanuj.
X. Bądź stały w przekonaniach i wytrwały w działaniu, pogodę ducha nieś w swe otoczenie.


KSM W NASZEJ PARAFII

Początki Wojnickiego KSM-u
Historia KSM w Wojniczu liczy już ponad 16 lat. Zebranie założycielskie odbyło się 05.06.1997 i wtedy w obecności 93 członków został wybrany zarząd.
Diecezjalny KSM w dniu 10.08.1997 oficjalnie zatwierdził powstanie Oddziału w Wojniczu, nadając mu numer 0643515, co potwierdził ówczesny Prezes tarnowskiego KSM Andrzej Igielski i Ksiądz Asystent Krzysztof Czech.Dnia 04.09.1997 na zebraniu kierownictwa oddziału KSM w Wojniczu, postanowiono że w ramach tego Stowarzyszenia będą działać: Ruch Światło Życie, Liturgiczna Służba Ołtarza i zespół muzyki religijnej Aves.
W dniu 04.12.1998 nastąpiła inauguracja działalności „Kawiarenki” (zwanej też „Kafejką”) dla młodzieży.

Kim jesteśmy?

*Jesteśmy ludźmi młodymi, którzy pragną twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość.
*Jesteśmy 46-osobową grupą, która spotyka się w każdy piątek.
*Jesteśmy zgranym zespołem, który kocha Boga i dba o drugiego człowieka.
*opiekuje się nami Ks. Mariusz Katarzyński
*Nasze Kierownictwo:
            Prezes: Grzegorz Opioła
           
Zastępca Prezesa: Aleksandra Bury
           
Skarbnik: Gabriela Gurgul
           
Sekretarz: Julita Matras
            Zastępca Sekretarza: Joanna Opioła

 

Co robimy?

*Rozmawiamy o Bogu 
*Spotykamy się na Dekanalnych oraz Parafialnych spotkaniach młodzierzy
*przygotowujemy liturgie Mszy Świętej (tj. komentarze, modlitwa wiernych, śpiew), 
*przygotowujemy inne nabożeństwa (np. Droga Krzyżowa, adoracja, różaniec), 
*prowadzimy spotkania modlitewne dla wszystkich chętnych
*Uczymy się współpacy w grupie (życia we wspólnocie)
*Organizujemy wycieczki
*Poznajemy nowych ludzi
*Przygotowujemy spektakle i prezentaje.
*Ogladamy wartościowe filmy
*Dyskutujemy o sprawach wiary i życia

 

Kto może do nas dołączyć?

Każdy kto ukończył 14 lat i chce przeżyć w życiu coś prawdziwie niesamowitego. Każdy kto chce pogłębić więź z Bogiem. Każdy kto chce poznać nowych ludzi i zdobyć piękne wspomnienia na całe życie…

 

Jak do nas dołączyć?

Wystarczy skontaktować się z naszym Kierownictwem, po czym przyjść na piątkowe spotkanie.
Serdecznie wszystkich zapraszamy!


GOTÓW !!!


 

Galeria (fot. KSM)

Powered by WordPress | Designed by Gifts Thanks to Geschenke, Werbegeschenke and Promotional Products