LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA


MINISTRANCI

Papież Pius XII w encyklice Mediator Dei naucza, że do służby powinno się wybrać: „porządnych i dobrze wychowanych chłopców, którzy z własnej woli będą służyli do Mszy św. prawidłowo, pięknie i gorliwie”. Nie ulega wątpliwości, że przynależność  do grona Liturgicznej Służby Ołtarza jest zaszczytem i wyróżnieniem.

Grupa ministrantów posługująca przy naszej kolegiacie  liczy 39 chłopców, którzy poświęcają część swojego czasu, aby służyć Bogu i ludziom. Spotkania, zwane zbiórkami odbywają się we wtorki w następującym porządku: o godz. 16.00 – aspiranci, o godz. 17.00 – ministranci.

Opiekunem ministrantów jest ks. mgr Bartłomiej Król

Do głównych zadań ministrantów należą:

 • pomoc w przygotowaniu liturgii (zakrystia),
 • przynoszenie świec, wina, chleba, naczyń liturgicznych do ołtarza,
 • posługa w czasie Mszy Świętej i nabożeństw,
 • bycie przykładem dla ludzi w postawach, gestach, słowach,
 • dawanie znaku dzwonkiem, celem przypomnienia zmiany postawy w czasie liturgii.

Św. Jan Paweł II mówił do ministrantów:

„Wasza służba jest czymś szczególnym, co pozwala wam doświadczyć z bliska obecności i skutecznego działania Chrystusa w liturgii, w szczególności w Eucharystii.”

„Wypełniając waszą służbę liturgiczną, jesteście współpracownikami kapłana, ale przede wszystkim jesteście sługami Jezusa. Zachęcam więc was, abyście pielęgnowali głęboką przyjaźń z Nim, uznając w Nim prawdziwego przyjaciela.”

„Wasza służba przy ołtarzu jest nie tylko obowiązkiem, lecz także wielkim zaszczytem, doprawdy świętą służbą.”

„Wasza służba nie powinna się ograniczać tylko do świątyni; musi ona promieniować na otoczenie, w którym żyjecie na co dzień: na szkołę, rodzinę i inne dziedziny życia społecznego. Ten bowiem, kto może służyć Jezusowi Chrystusowi w Kościele, musi być Jego świadkiem także w świecie.”

 1. ADAMCZYK Marcin
 2. BIENIAŚ Karol
 3. DĄBROŚ Dominik
 4. FIDO Antoni
 5. FIDO Jan
 6. GDOWSKI Mateusz
 7. HABER Oliwer
 8. JANICKI Dawid
 9. KOCZWARA Mikołaj
 10. KORCYL Szymon
 11. KORZENIOWSKI Patryk
 12. KORZENIOWSKI Szymon
 13. KRZYŻAK Patryk
 14. KUBALA Bartosz
 15. LUDWA Maciej
 16. MICHAŁEK Maciej
 17. MIKULSKI Maks
 18. MITERA Mikołaj
 19. MULARZ Bartłomiej
 20. NIEMCZYK Maksymilian
 21. PIASECKI Szymon
 22. PRZEKLASA Bartosz
 23. RABIASZ Paweł
 24. STOLARZ Dominik
 25. STOLARZ Konrad
 26. SZCZEPANIAK Piotr
 27. SZCZERBACZ Emmanuel
 28. ŚLIWA Mateusz
 29. WĘGRZYN Bartosz
 30. WINKLER Krystian
 31. WOJTAS Dawid
 32. WOŁEK Mikołaj
 33. ZAPRZAŁKA Karol

LEKTORZY

Historia posługi lektora

W kościele łacińskim do 1972 r. było to drugie z 4 niższych święceń (ostiariat, lektorat, egzorcystat i akolitat) udzielane kandydatowi do kapłaństwa w czasie formacji seminaryjnej.

15 sierpnia 1972 r. papież Paweł VI w dekrecie Ministeria Quedam zniósł święcenia niższe w kościele łacińskim, ustanawiając w zamian posługi lektora i akolity.

Obecnie wyróżniamy dwa rodzaje posługi lektorskiej:

Lektor – alumn seminarium duchownego. Z reguły lektorami ustanawiani są klerycy na III roku formacji seminaryjnej. Poza regularnymi posługami, lektor-kleryk może m.in. święcić potrawy wielkanocne w Wielką Sobotę.

Lektor świecki. Lektorzy świeccy przygotowują się z reguły do swojej posługi przez uczestnictwo w kursie lektorskim. Kurs taki trwa zazwyczaj w Polsce około roku i obejmuje wykłady z podstaw liturgiki, biblistyki i teologii, a także warsztaty z fonetyki i śpiewu. Obecnie posługę lektora, może także przyjąć świecka kobieta po odpowiednim przygotowaniu, podobnym do przygotowania, jakie przechodzą świeccy mężczyźni.
Odpowiednio przygotowany kandydat, który zdał egzamin z wykładanych przedmiotów, otrzymuje promocję od kapłana (zwykle biskupa). W czasie obrzędu ustanawiania lektora, biskup wręcza mu Pismo Święte na znak władzy oficjalnego głoszenia Słowa Bożego. Zwyczajowo strojem liturgicznym lektora jest biała alba, przepasana na biodrach cingulum (sznurem), który jest symbolem powściągliwości. Lektorzy świeccy, mogą mieć dodatkowo krzyż lektorski zakładany na albę.
Posługa lektora w Kościele katolickim wiąże się przede wszystkim z odczytywaniem podczas Mszy św. i nabożeństw wszystkich czytań za wyjątkiem Ewangelii (wyjątek stanowią: Niedziela Palmowa i Wielki Piątek, kiedy lektor może odczytać Ewangelię; jednakże przed wykonaniem tej posługi nie odmawia modlitwy „Panie oczyść…”, ani nie prosi kapłana o błogosławieństwo, nie jest ono mu także udzielane). Ponadto lektor w zastępstwie diakona może odczytywać modlitwę powszechną podczas liturgii; wyjątek stanowi Wielki Piątek, w którym to modlitwę powszechną odczytuje (zwykle odśpiewuje) główny celebrans. Jeśli nie ma kantora, lektor może wykonać psalm responsoryjny. Niekiedy, zważywszy na okoliczności, dopuszcza się możliwość odczytywania Pisma Świętego podczas liturgii przez świeckich, nie będących ustanowionymi przez władze kościelną lektorami, wówczas lektorom powierza się troskę o prawidłowe przygotowanie tych osób.

Opiekunem lektorów w naszej parafii jest ks. mgr Jarosław Gomułka. Pod jego kierunkiem, lektorzy na spotkaniach przygotowują się do czytania Słowa Bożego w naszym kościele parafialnym, doskonalą swoje umiejętności w czytaniu, wyjeżdżają na specjalistyczne kursy organizowane przez Wydział Duszpasterstwa Młodzieży Kurii Diecezjalnej w Tarnowie i przygotowują przebieg liturgii uroczystości kościelnych. W każdy wtorek o godz. 18:45 lektorzy uczestniczą w tzw. „zbiórkach”.

Lektor jest ustanowiony do wykonywania czytań Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii. Może on podawać intencje modlitwy powszechnej, a gdy nie ma psałterzysty, może też wykonywać  psalm między czytaniami. Lektor ma własną funkcję w czasie sprawowania Eucharystii i powinien ją spełniać osobiście, chociażby byli obecni duchowni wyższych stopni. Strój lektora przypomina jemu samemu i wiernym o jego powołaniu i naśladowaniu Chrystusa, pod względem myślenia i działania.

Ponadto niektórzy lektorzy podejmują w parafii posługę ceremoniarza i animatora liturgicznego. Są to najwyższe stopnie posługi lektora. Tytuł ten ceremoniarze zyskują po rocznym przeszkoleniu na szczeblu diecezjalnym i błogosławieństwie biskupa. Ceremoniarze stanowią bezcenną pomoc dla duszpasterzy. W porozumieniu z duszpasterzami, kierują oni bowiem przebiegiem asyst liturgicznych, sprawują opiekę nad aspirantami, ministrantami i lektorami, dbają o porządek, dyscyplinę i ciszę, a także pomagają w przebiegu kursów lektorskich na szczeblu dekanalnym.


LEKTORZY NASZEJ PARAFII
 1. ADAMUS Dawid
 2. BIENIAŚ Sebastian
 3. BODA Filip
 4. BORTNIK Jakub
 5. CHUDYBA Paweł
 6. CHUDYBA Stanisław
 7. DUDEK Andrzej
 8. DUDEK Wojciech
 9. GAJDUR Filip
 10. GAJDUR Kacper
 11. GALA Jakub
 12. GOSTEK Jakub
 13. GRZYWA Dominik
 14. HOŁDA Piotr
 15. JEWUŁA Mateusz I
 16. JEWUŁA Mateusz II
 17. JEWUŁA Piotr
 18. JĘKOSZ Marcin
 19. KISIEL Jan
 20. KOŁCZ Szymon
 21. KOZDRÓJ Filip
 22. KRÓL Krystian
 23. KUREK Kamil
 24. LEŚNIAK Jan
 25. MOLCZYK Karol
 26. OPIOŁA Grzegorz
 27. PASIECZNY Patryk
 28. PŁANETA Piotr
 29. PORĘBA Adam
 30. PRZEKLASA Łukasz
 31. SOWA Krystian
 32. SUCHAN Bartosz
 33. SUMARA Karol
 34. SZCZEPANIAK Karol
 35. UCHWAT Kamil
 36. WINKLER Adrian
 37. WRÓBEL Jan
 38. WRÓBEL Patryk
Powered by WordPress | Designed by Gifts Thanks to Geschenke, Werbegeschenke and Promotional Products