LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA


MINISTRANCI

Papież Pius XII w encyklice Mediator Dei naucza że do służby powinno się wybrać: „porządnych i dobrze wychowanych chłopców, którzy z własnej woli będą służyli do Mszy św. prawidłowo, pięknie i gorliwie”. Nie ulega wątpliwości, że przynależność  do grona Liturgicznej Służby Ołtarza jest zaszczytem i wyróżnieniem.

Grupa ministrantów posługująca przy naszej kolegiacie  liczy 39 chłopców, którzy poświęcają część swojego czasu, aby służyć Bogu i ludziom. Spotkania, zwane zbiórkami odbywają się we wtorki w następującym porządku: o godz. 16.00 – aspiranci, o godz. 17.00 – ministranci.

Opiekunem ministrantów jest ks. mgr Bartłomiej Król

Do głównych zadań ministrantów należą:

 • pomoc w przygotowaniu liturgii (zakrystia),
 • przynoszenie świec, wina, chleba, naczyń liturgicznych do ołtarza,
 • posługa w czasie Mszy Świętej i nabożeństw,
 • bycie przykładem dla ludzi w postawach, gestach, słowach,
 • dawanie znaku dzwonkiem, celem przypomnienia zmiany postawy w czasie liturgii.

Św. Jan Paweł II mówił do ministrantów:

„Wasza służba jest czymś szczególnym, co pozwala wam doświadczyć z bliska obecności i skutecznego działania Chrystusa w liturgii, w szczególności w Eucharystii.”

„Wypełniając waszą służbę liturgiczną, jesteście współpracownikami kapłana, ale przede wszystkim jesteście sługami Jezusa. Zachęcam więc was, abyście pielęgnowali głęboką przyjaźń z Nim, uznając w Nim prawdziwego przyjaciela.”

„Wasza służba przy ołtarzu jest nie tylko obowiązkiem, lecz także wielkim zaszczytem, doprawdy świętą służbą.”

„Wasza służba nie powinna się ograniczać tylko do świątyni; musi ona promieniować na otoczenie, w którym żyjecie na co dzień: na szkołę, rodzinę i inne dziedziny życia społecznego. Ten bowiem, kto może służyć Jezusowi Chrystusowi w Kościele, musi być Jego świadkiem także w świecie.”

 1. CHUDYBA Stanisław
 2. DĄBROŚ Dominik
 3. FIDO Antoni
 4. FIDO Jan
 5. GAJDUR Kacper
 6. GDOWSKI Mateusz
 7. HABER Oliwer
 8. HOŁDA Piotr
 9. KOCZWARA Mikołaj
 10. KORCYL Szymon
 11. KORZENIOWSKI Patryk
 12. KRZYŻAK Patryk
 13. KUBALA Bartosz
 14. LEŚNIAK Jan
 15. LUDWA Maciej
 16. MICHAŁEK Maciej
 17. MOLCZYK Karol
 18. MULARZ Bartłomiej
 19. NIEMCZYK Maksymilian
 20. OPIOŁA Piotr
 21. PIASECKI Szymon
 22. PORĘBA Adam
 23. PRZEKLASA Bartosz
 24. SOWA Krystian
 25. STOLARZ Dominik
 26. STOLARZ Konrad
 27. SUCHAN Bartosz
 28. SUMARA Karol
 29. SZCZEPANIAK Karol
 30. SZCZEPANIAK Piotr
 31. SZCZERBACZ Emmanuel
 32. ŚLIWA Mateusz
 33. WĘGRZYN Bartosz
 34. WINKLER ADRIAN
 35. WINKLER Krystian
 36. WOJTAS Dawid
 37. WOŁEK Mikołaj
 38. WRÓBEL Jan
 39. ZAPRZAŁKA Karol

 

LEKTORZY

 

Historia posługi lektora

W kościele łacińskim do 1972 r. było to drugie z 4 niższych święceń (ostiariat, lektorat, egzorcystat i akolitat) udzielane kandydatowi do kapłaństwa w czasie formacji seminaryjnej.

15 sierpnia 1972 r. papież Paweł VI w dekrecie Ministeria Quedam zniósł święcenia niższe w kościele łacińskim, ustanawiając w zamian posługi lektora i akolity.

Obecnie wyróżniamy dwa rodzaje posługi lektorskiej:

Lektor – alumn seminarium duchownego. Z reguły lektorami ustanawiani są klerycy na III roku formacji seminaryjnej. Poza regularnymi posługami, lektor-kleryk może m.in. święcić potrawy wielkanocne w Wielką Sobotę.

Lektor świecki. Lektorzy świeccy przygotowują się z reguły do swojej posługi przez uczestnictwo w kursie lektorskim. Kurs taki trwa zazwyczaj w Polsce około roku i obejmuje wykłady z podstaw liturgiki, biblistyki i teologii, a także warsztaty z fonetyki i śpiewu. Obecnie posługę lektora, może także przyjąć świecka kobieta po odpowiednim przygotowaniu, podobnym do przygotowania jakie przechodzą świeccy mężczyźni.
Odpowiednio przygotowany kandydat, który zdał egzamin z wykładanych przedmiotów, otrzymuje promocję od kapłana (zwykle biskupa). W czasie obrzędu ustanawiania lektora, biskup wręcza mu Pismo Święte na znak władzy oficjalnego głoszenia Słowa Bożego. Zwyczajowo strojem liturgicznym lektora jest biała alba, przepasana na biodrach cingulum (sznurem), który jest symbolem powściągliwości. Lektorzy świeccy, mogą mieć dodatkowo krzyż lektorski zakładany na albę.
Posługa lektora w kościele katolickim wiąże się przede wszystkim z odczytywaniem podczas Mszy św. i nabożeństw wszystkich czytań za wyjątkiem Ewangelii (wyjątek stanowią: Niedziela Palmowa i Wielki Piątek, kiedy lektor może odczytać Ewangelię; jednakże przed wykonaniem tej posługi nie odmawia modlitwy „Panie oczyść…”, ani nie prosi kapłana o błogosławieństwo, nie jest ono mu także udzielane). Ponadto lektor w zastępstwie diakona może odczytywać modlitwę powszechną podczas liturgii; wyjątek stanowi Wielki Piątek, w którym to modlitwę powszechną odczytuje (zwykle odśpiewuje) główny celebrans. Jeśli nie ma kantora lektor może wykonać psalm responsoryjny. Niekiedy, zważywszy na okoliczności, dopuszcza się możliwość odczytywania Pisma Świętego podczas liturgii przez świeckich, nie będących ustanowionymi przez władze kościelną lektorami, wówczas lektorom powierza się troskę o prawidłowe przygotowanie tych osób.

Opiekunem lektorów w naszej parafii jest ks. mgr Jarosław Gomułka. Pod jego kierunkiem, lektorzy na spotkaniach przygotowują się do czytania Słowa Bożego w naszym kościele parafialnym, doskonalą swoje umiejętności w czytaniu, wyjeżdżają na specjalistyczne kursy organizowane przez Wydział Duszpasterski Młodzieży Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, przygotowują przebieg liturgii uroczystości kościelnych.

Lektor jest ustanowiony do wykonywania czytań Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii. Może on podawać intencje modlitwy powszechnej, a gdy nie ma psałterzysty, może też wykonywać  psalm między czytaniami. Lektor ma własną funkcję w czasie sprawowania Eucharystii i powinien ją spełniać osobiście, chociażby byli obecni duchowni wyższych stopni. Strój lektora przypomina jemu samemu i wiernym o jego powołaniu i naśladowaniu Chrystusa, pod względem myślenia i działania.


LEKTORZY
 

ADAMCZYK Gabriel

ADAMUS Dawid

ADAMUS Przemysław

BATKO Dawid

BANAŚ Wojciech

BIENIAŚ Sebastian

BODA Filip

BORTNIK Jakub

CHUDYBA Paweł

DUDEK Andrzej

DUDEK Wojciech

GAJDUR Filip

GALA Jakub

GOSTEK Jakub

GRZYWA Dominik

JAKUBOWSKI Konrad

JEWUŁA Mateusz I

JEWUŁA Mateusz II

JEWUŁA Piotr

JĘKOSZ Marcin

KISIEL Jan

KOŁCZ Szymon

KOZUB Adam

KRÓL Krystian

KUREK Kamil

KUSIOR Miłosz

NOWAK Jakub

NOWAK Krystian

OPIOŁA Grzegorz

OSMĘDA Rafał

PASIECZNY Patryk

PŁANETA Piotr

PRZEKLASA Łukasz

UCHWAT Kamil

WRÓBEL Patryk

Powered by WordPress | Designed by Gifts Thanks to Geschenke, Werbegeschenke and Promotional Products