Rada Duszpasterska stanowi, zgodnie z kan. 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem Proboszcza Parafii – w ramach ustawodawstwa diecezjalnego – czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych.

Za swój podstawowy cel Rada Duszpasterska ma współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty. Realizując ten cel opracowuje ona roczne plany duszpasterskie, animuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, koordynuje prowadzone formy duszpasterstwa, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.

 

Rada Duszpasterska (2017-2022)

Z urzędu:

Ks. dr Jan Gębarowski – proboszcz, przewodniczący Rady
Ks. mgr Bartłomiej Król – przedstawiciel księży wikariuszy
P. Mieczysław Kawa – przedstawiciel Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej, zastępca przewodniczącego Rady
P. mgr Mariusz Merchut – przedstawiciel LSO
P. Kacper Osika –  przedstawiciel KSM
P. Krystyna Sygnarowicz – przedstawicielka Parafialnego Oddziału Caritas

 

Z wyboru:

P. Franciszek Mleczko
P. mgr Roman Bojdo
P. Stanisław Karpiel
P. mgr Halina Jewuła
P. Agnieszka Kubala
P. Władysław Piasecki
P. Agata Nowak – sekretarz Rady

 

Z nominacji:

P. Bogdan Kurek
P. Helena Marcisz
P. Józef Osmęda
P. Józef Szczupak
P. Krystyna Wróblewska
Powered by WordPress | Designed by Gifts Thanks to Geschenke, Werbegeschenke and Promotional Products