Rada Duszpasterska stanowi, zgodnie z kan. 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem Proboszcza Parafii – w ramach ustawodastwa diecezjalnego – czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych.

Za swój podstawowy cel Rada Duszpasterska ma współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty. Realizując ten cel opracowuje ona roczne plany duszpasterskie, animuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, koordynuje prowadzone formy duszpasterstwa, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.

 

Rada Duszpasterska (2012-2017)

Z urzędu:

Ks. dr Jan Gębarowski – proboszcz, przewodniczący Rady
Ks. mgr Bartłomiej Król – przedstawiciel księży wikariuszy
P. mgr Roman Bojdo – katecheta
P. Gabriela Gurgul – przedstawiciel KSM
P. Józef Osmęda – przedstawiciel służby liturgicznej
P. Krystyna Sygnarowicz – przedstawicielka stowarzyszeń katolickich

 

Z wyboru:

P. Anna Branicka
P. Mieczysław Kawa – zastępca przewodniczącego Rady
P. Tadeusz Korcyl
P. Bogdan Kurek
P. Franciszek Mleczko
P. Agata Nowak – sekretarz Rady
P. Józef Szczupak
P. Jan Wzorek

 

Z nominacji:

P. Edyta Aleksandrowicz
P. Helena Marcisz
P. Władysław Piasecki
P. Krystyna Wróblewska
Powered by WordPress | Designed by Gifts Thanks to Geschenke, Werbegeschenke and Promotional Products