Plan pracy Zelatorów i Członków Róż Żywego Różańca  na 2019r.

Doręczenie wszystkim członkom Róż Żywego Różańca  Papieskich Intencji Ewangelizacyjnych na 2019 rok.

Spotkanie  opłatkowe w  styczniu  27.2019r.

Modlitwa za kapłanów, a zwłaszcza pracujących w naszej parafii, oraz księży rodaków; modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne z parafii.

Przygotowanie rozważań i poprowadzenie Drogi Krzyżowej w okresie Wielkiego Postu : /8, 15 i 22 marca 2019r./.

Uczestnictwo w nabożeństwach  majowych w kościele lub przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych.

Szerzenie kultu Matki Bożej Fatimskiej poprzez udział w nabożeństwach Pierwszych Sobót Miesiąca, wieczorach fatimskich (od maja do października), które będą poprzedzane Mszą świętą o godzinie 19.30, codziennej modlitwie różańcowej wynagradzającej (rozwój róż fatimskich wynagradzających).

Włączenie się w procesję rezurekcyjną, w uroczystość  Bożego Ciała oraz w procesje czasie oktawy.

Włączenie się w drugi rok Wielkiej Nowenny Różańcowej /06.2019 – 05.2020/ Temat drugiego roku nowenny: Duchowość sługi Bożej Pauliny Jaricot – założycielki Żywego Różańca i Dzieła Rozkrzewiania Wiary.

Główne cele nowenny: Duchowy i zewnętrzny rozwój wspólnot Żywego Różańca. Ożywienie apostolskiego dynamizmu członków wspólnoty.

Zadania szczegółowe: Co miesiąc na spotkaniu wspólnie odmówić modlitwę nowenny i jak najczęściej odmawiać ja indywidualnie,

Modlitwa na Jubileusz Żywego Różańca:

Maryjo, Matko Boża Różańcowa, zjednoczona miłością z Twoim Synem Jezusem Chrystusem i rozważająca w Sercu  tajemnice Jego życia, dziękujemy Ci  za dar modlitwy różańcowej, którą ubogacasz Kościół, za wspólnotę Żywego Różańca, która  od prawie dwustu lat umacnia wierzących w Chrystusa, za sługę Bożą Paulinę Jaricot, która to dzieło zainicjowała, i za niezliczone łaski jakie nam każdego dnia wypraszasz u Boga.

Niepokalana Dziewico i Matko, otaczaj nas zawsze swą macierzyńską miłością, ucz przeżywać słowa i czyny Jezusa Chrystusa w tajemnicach radości i światła, boleści i chwały. Obdarz wszystkie swoje dzieci łaską umiłowania modlitwy różańcowej. Niech ona pomnaża chwałę Boga i przyczynia się do zbawienia ludzi. Uproś nam dar świętego życia na ziemi i wiecznego szczęścia w niebie. Amen.

Co miesiąc wesprzeć dzieło „Żywy Różaniec dla misji.

Co roku zaprosić jedną osobę do Żywego Różańca.

Włączenie się w procesję w dniu odpustu parafialnego.

Dekoracja zniczami Stacji Drogi Krzyżowej.

We wspomnienie Matki Bożej Różańcowej –  dekorujemy Kapliczki Różańcowe i  angażujemy się w procesję z feretronami i figurami, uczestniczymy we Mszy świętej w intencji wszystkich członków Róż, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo za wstawiennictwem Matki Bożej Różańcowej.

Udział członków Róż  Żywego Różańca w Diecezjalnym Spotkaniu  Misyjnym.

Uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych dla Róż Różańcowych w Domu Formacji Misyjnej w Czchowie – Kozieńcu, bądź w innym miejscu wskazanym przez  diecezjalnego  Moderatora Żywego Różańca.

Aktualizacja na bieżąco składów poszczególnych Róż Różańcowych.

Zaangażowanie członków Róż w oprawę Liturgii Mszy Świętej w ostatnie soboty miesiąca.

Modlitwy za misjonarzy oraz comiesięczne ofiary od każdej Róży na cele misyjne. (minimum 20 zł miesięcznie od każdej  Róży).

Uczestnictwo poszczególnych członków Róż  w czwartkowych Różańcach /z wyłączeniem czwartków w miesiącu listopadzie/.

W ramach katechizacji dorosłych będziemy wsłuchiwać się w katechezy papieża Benedykta XVI o świętych.

Pielgrzymki: 2019r.:

Na VII Ogólnopolską Pielgrzymkę Żywego Różańca na Jasnej Górze (31maj -1 czerwiec 2019r. piątek – sobota).

Do Gietrzwałdu, Świętej Lipki, Studzienicznej, Sokółki.( 2-3 dniowa w maju lub w czerwcu).

Do Zakopanego na Krzeptówki w maju 2019r.

Do Zabawy na Drogę Krzyżową męczeńskiej śmierci Bł. Karoliny Kózka.

Troska o wzrost liczby osób modlących się na Różańcu o grupy dzieci komunijnych, młodzieży, dorosłych.

Zamawianie Mszy św. za zmarłych członków Róż, uczestnictwo w tych celebrach.

Udział w uroczystościach patronalnych  oraz innych okolicznościowych w parafii.

Aktualizowanie strony internetowej RŻR.

Powered by WordPress | Designed by Gifts Thanks to Geschenke, Werbegeschenke and Promotional Products