KAPITUŁA KOLEGIACKA W WOJNICZU

 

        


Kanonicy Prałaci

Prepozyt – ks. dr Jan Gębarowski, proboszcz Kolegiaty św. Wawrzyńca Męczennika w Wojniczu, dziekan dekanatu Wojnicz

Archidiakon – ks. dr Krzysztof Bułat, wikariusz biskupi do spraw stałej formacji duchowieństwa diecezji tarnowskiej

Scholastyk – ks. dr Jacek Nowak, proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Tarnowie-Mościcach

Dziekan – ks. dr hab. Robert Kantor, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

Kustosz – ks. dr Grzegorz Lechowicz, diecezjalny ojciec duchowny kapłanów diecezji tarnowskiej

Kantor – ks. dr Jan Banach, proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tymbarku, dziekan dekanatu Tymbark

Kanclerz – ks. dr Bogusław Połeć, proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu, dziekan dekanatu Mielec-Południe

 

Kanonicy Gremialni

Ks. mgr Bogusław Brzyś, rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji

Ks. mgr Zbigniew Guzy, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

Ks. mgr lic. Zbigniew Pietruszka, dyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej

Ks. mgr Ryszard Sorota, proboszcz Bazyliki Mniejszej św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grybowie

Ks. mgr Andrzej Surowiec, dyrektor administracyjny Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie

Ks. dr hab. Henryk Szmulewicz, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

 

Kanonicy Honorowi

Ks. Adam Basista, proboszcz parafii św. Józefa Rzemieślnika w Pustkowie

Ks. mgr Jan Betlej, proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego i Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Kamienicy

Ks. mgr Waldemar Ciosek, proboszcz parafii Ducha Świętego w Mielcu

Ks. dr Piotr Drewniak, Diecezjalny Konserwator Zabytków

Ks. mgr Antoni Gieroń, rezydent w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Biadolinach

Ks. mgr Józef Golonka, proboszcz sanktuarium Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Porąbce Uszewskiej

Ks. mgr Alfons Górowski, proboszcz parafii św. Jakuba Apostoła w Tuchowie

Ks. mgr Czesław Haus, proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Tarnowie

Ks. mgr Stanisław Maciuszek, duszpasterz w Wielkiej Brytanii

Ks. Julian Marecik, proboszcz Polskiej Misji Katolickiej w Kassel (Niemcy)

Ks. mgr Jacek Miszczak, dyrektor RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz

Ks. mgr Marek Obrzut, proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Borzęcinie Dolnym

Ks. mgr Mieczysław Pająk, misjonarz w Bagandou (RCA)

Ks. dr Grzegorz Piekarz, dyrektor Wydziału Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

Ks. Stanisław Pietrzak, rektor kościoła w Młynnem, parafia Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej

Ks. prof. dr hab. Józef Stala, prorektor Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie

Ks. dr Andrzej Sułek, dyrektor Diecezjalnego Ośrodka Pomocy Psychologicznej Osobom Duchownym i Konsekrowanym

Ks. mgr lic. Wiesław Susz, duszpasterz w Hiszpanii

Ks. mgr lic. Eugeniusz Szyszka, kapelan Domu Pielgrzyma „Bellevue” w Lourdes

Ks. dr hab. Kazimierz Święs, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Ks. dr hab. Bogdan Węgrzyn, profesor PWSZ w Tarnowie, sędzia audytor Sądu Diecezjalnego w Tarnowie

 

 

Kanonicy Gremialni Seniorzy

Ks. Stanisław Kukla, rezydent, parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Podolu

 

Zmarli Kanonicy

Śp. Ks. Eugeniusz Kowalczyk, KHKW

Powered by WordPress | Designed by Gifts Thanks to Geschenke, Werbegeschenke and Promotional Products