KAPITUŁA KOLEGIACKA W WOJNICZU

    


Kanonicy Prałaci

Prepozyt – ks. dr Jan Gębarowski, proboszcz Kolegiaty św. Wawrzyńca Męczennika w Wojniczu, dziekan dekanatu Wojnicz

Archidiakon – ks. dr Krzysztof Bułat, wikariusz biskupi do spraw stałej formacji duchowieństwa diecezji tarnowskiej

Scholastyk – ks. dr Jacek Nowak, proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Tarnowie-Mościcach

Dziekan – ks. dr hab. Robert Kantor, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, pracownik naukowo-dydaktyczny WTST

Kustosz – ks. dr Grzegorz Lechowicz, diecezjalny ojciec duchowny kapłanów diecezji tarnowskiej

Kantor – ks. dr Jan Banach, proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tymbarku, dziekan dekanatu Tymbark

Kanclerz – ks. dr Bogusław Połeć, proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu, dziekan dekanatu Mielec-Południe

Kanonicy Gremialni

Ks. mgr Bogusław Brzyś, rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji, mian. 2018

Ks. mgr Zbigniew Guzy, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

Ks. mgr lic. Zbigniew Pietruszka, dyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej

Ks. mgr Ryszard Sorota, proboszcz Bazyliki Mniejszej św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grybowie

Ks. mgr Andrzej Surowiec, dyrektor administracyjny Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, mian. 2015

Ks. dr hab. Henryk Szmulewicz, pracownik naukowo-dydaktyczny WTST

Kanonicy Honorowi

Ks. dr Andrzej Bakalarz, proboszcz parafii świętej Trójcy w Łęgu Tarnowskim, mian. 2018

Ks. Adam Basista, proboszcz parafii św. Józefa Rzemieślnika w Pustkowie, mian. 2014

Ks. mgr Jan Betlej, proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego i Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Kamienicy, mian. 2014

Ks. mgr Waldemar Ciosek, proboszcz parafii Ducha Świętego w Mielcu, mian. 2014

Ks. dr Piotr Drewniak, Diecezjalny Konserwator Zabytków, mian. 2014

Ks. mgr Antoni Gieroń, rezydent w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Biadolinach, mian. 2014

Ks. mgr Józef Golonka, proboszcz sanktuarium Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Porąbce Uszewskiej, mian. 2014

Ks. mgr Alfons Górowski, proboszcz parafii św. Jakuba Apostoła w Tuchowie, mian. 2014

Ks. mgr Czesław Haus, proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Tarnowie, mian. 2016

Ks. mgr Józef Janas, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wiewiórce, mian. 2019

Ks. Józef Jaworski, proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Jodłówce Tuchowskiej, mian. 2019

Ks. mgr Jan Krupa, proboszcz parafii Matki Bożej Anielskiej w Dębicy, dziekan dekanatu Dębica-Zachód, mian. 2016

Ks. mgr Stanisław Maciuszek, duszpasterz w Anglii, mian. 2014

Ks. Julian Marecik, duszpasterz w Niemczech, mian. 2014

Ks. mgr Janusz Maziarka, proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Radłowie, mian. 2018

Ks. mgr Roman Miarecki, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Wielkiej Wsi, mian. 2018

Ks. mgr Jacek Miszczak, proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Łącku, mian. 2014

Ks. mgr Marek Obrzut, proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Borzęcinie Dolnym, mian. 2014

Ks. mgr Mieczysław Pająk, duszpasterz we Francji, mian. 2014

Ks. dr Grzegorz Piekarz, dyrektor Wydziału Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, mian. 2014

Ks. Stanisław Pietrzak, emeryt w Łukowicy, mian. 2014

Ks. prof. zw. dr hab. Józef Stala, prorektor Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, mian. 2014

Ks. dr Andrzej Sułek, dyrektor Diecezjalnego Ośrodka Pomocy Psychologicznej Osobom Duchownym, Konsekrowanym i Świeckim, mian. 2014

Ks. mgr lic. Wiesław Susz, duszpasterz w Hiszpanii, mian. 2015

Ks. mgr lic. Eugeniusz Szyszka, duszpasterz we Francji, mian. 2014

Ks. dr hab. Kazimierz Święs, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, mian. 2014

Ks. dr hab. Bogdan Węgrzyn, profesor PWSZ w Tarnowie, sędzia audytor w Sądzie Diecezjalnym w Tarnowie, mian. 2016

Kanonicy Gremialni Seniorzy

Ks. Stanisław Kukla, rezydent, parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Podolu (2014) 2015

Zmarli Kanonicy

Śp. Ks. Eugeniusz Kowalczyk, KHKW

Powered by WordPress | Designed by Gifts Thanks to Geschenke, Werbegeschenke and Promotional Products